YOSHIHITO TAKEUCHI 武内祐人

Exhibition  — エキシビジョン —

 投稿日:2019年09月16日

鳥取大学医学部付属病院 小児科 壁画